• Đèn Năng Lượng Mặt Trời Led
  • Máy Nén Khí
  • Động Cơ Thủy
  • Máy Phat Điện:

HUỲNH ĐẮC KHOA

Địa chỉ: 30/31/9 Đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918.255.958

Email: blakekhoa@totagen.com.vn